… K biết có thuốc j k, thôi thì cứ ăn.
… Sau quá trình tìm kiếm trong khu chợ đêm kế KS, đi bộ rã chân dọc đường tìm, rốt cuộc phải đón taxi nhờ đưa ra chỗ bán. Chú taxi xuất sắc, chở thẳng ra chợ đầu mối mới gặp mấy ẻm này. Quay trở về, tiếp tục đi mua đồ ở khu chợ đêm kế KS, lúc này mới thấy có 2 xe bán sầu riêng. Thiệt là oan nghiệt !
… Chưa ngon lắm, vẫn k giống vị trái Sầu riêng ở Malay. Mai sẽ tìm ăn tiếp.

11 thoughts on “

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *