“Bạn sẽ không bao giờ đến đích nếu cứ dừng lại để ném đá tất cả những con chó đang sủa

“Bạn sẽ không bao giờ đến đích nếu cứ dừng lại để ném đá tất cả những con chó đang sủa.”
Một câu nói nổi tiếng của Winston Churchill, cựu thủ tướng nước Anh
Trong cuộc đời chúng ta sẽ gặp rất nhiều loại người, và loại người thường gặp nhất là loại người muốn kéo ta xuống bằng họ. Loại người này sợ nhất là những người thành công, xinh đẹp, hạnh phúc. Nên bất cứ cái gì mình làm họ cũng tìm cách dìm hàng. Để đáp trả loại này thì chúng ta cứ lung linh, rực rỡ, chói sáng cho bỏ ghét vậy :)).☺️

5 thoughts on ““Bạn sẽ không bao giờ đến đích nếu cứ dừng lại để ném đá tất cả những con chó đang sủa

    1. You’re growing prettier and more feminine every year! Diamondship is doing you good! We should all be none other than Diamond!! I hope you groom more younger Diamonds, the youngest Diamonds in Vietnam. Happy New Year dearest Demy!! May 2017/18 be another bashing year for The Secret Team!!! A60! A60! A60!

  1. Alice Lee we fight alot for every step we go even a small detail in our dreams and me too
    I fight for every picture for the one who love me to see the best of me ! When we meet up.. so many this g i wanna tell you guys
    Miss you guys alot so much and crazy missing :((

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *