Thương chồng,vì đã dạy vợ rất nhìu trong cách cư xử, Thương chồng, vì đã hiểu và chia sẻ tất cả với vợ trong…

Thương chồng,vì đã dạy vợ rất nhìu trong cách cư xử
Thương chồng, vì đã hiểu và chia sẻ tất cả với vợ trong lúc mang thai và sanh nở
Thương chồng, vì đã vì vợ và con mà thay đổi bản thân rất nhìu
Thương chồng, vì thương vợ mà cứ giành thức đêm chăm con
Xót chồng,vì xĩu ngoài phim trường mà vẫn miệt mài quay chứ ko được về nghỉ ngơi
Chồng đừng chơi với bạn XĨU nữa,hãy về nhà chơi với con.
Photo by ông Nội Nguyễn Hùng Đăk Mil