Chờ xem

Chờ xem?
Còn nhớ hồi sinh viên, chiến tranh nam – bắc vừa kết thúc, ở khoa văn ĐHTHHN có xì xèo bàn tán VN phải có tác phẩm cỡ “Chiến tranh và hòa bình” của Lieb Tolstoi mới xứng tầm với cuộc chiến tranh này. Họ cũng nhận định người làm việc này phải là nhà văn A, nhà văn B… nào đó. Thời gian trôi qua mãi rồi chả có tác phẩm nào như thế ra đời cả duy chỉ có tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh” tầm tầm của Bảo Ninh là hay được nhắc đến hơn cả. Nhẽ VN chưa có đại thụ đủ tầm viết hay do chế độ kiểm duyệt?
Đến hôm nay sau 42 năm xã hội VN suy thoái đầy rẫy sự xảo trá, lừa đảo tiền – tình, trọc phú hợm hĩnh ngộn ngộn, có thể nói vụ án Nga – Mỹ là một điển hình, liệu đã đủ xuất hiện những “Vũ Trọng Phụng”, ” Nguyễn Công Hoan”… mới.
Tất nhiên có hay ko lại phụ thuộc tầm của các nhà văn hoặc do chế độ kiểm duyệt?
Muốn hay ko thì chế độ kiểm duyệt bây giờ ko còn kiểm soát hết được nữa. Vì muốn người ta có thể xuất bản trên mạng
Hãy chờ xem
See Translation

4 thoughts on “Chờ xem

  1. Thời buổi thằng có chữ viết cho thằng ít chữ duyệt nên người đời cũng chẳng hứng thú nữa đâu…sống với sếp ngu buộc phải ngu hơn sếp thôi;

  2. vấn đề nữa, là có hứng viết không? có cái gì để động viên trí còn thức? sp trí tuệ có dc xã hội đánh giá và trả giá đúng ? Ng tài có dc trọng dụng không. … ngoài ra, cứ thò cái sáng kiến gì ra là bị ăn cắp liền …. đọc nhiều biết nhiều thì hay ngứa mồm khi thấy sai đúng, nhưng các nhóm nó bảo Câm, chỉ dc nói theo ý họ, ấy là ngầm hiểu thế chứ còn sứ ta tự do gấp vạn lần bọn dãy chết. ha ha ha. Túm lại giai tầng trí thức bị đối xử ntn?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *