Đứng trước một cơn mưa nặng hạt và gió lớn

Đứng trước một cơn mưa nặng hạt và gió lớn. Và bạn chỉ được quyền lựa chọn một trong hai: dù hoặc áo mưa. Vậy bạn chọn cái nào?
Nếu bạn chọn áo mưa thì đừng lên án Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc che dù khi mà các mẹ Việt Nam Anh Hùng thì được mặc áo mưa.
Hiển nhiên nếu nhạy cảm chính trị và biết PR hình ảnh gần dân hơn thì Thủ tướng Phúc không dùng áo mưa và cũng không dùng dù. Và giữa một Thủ tướng giỏi PR đánh bóng hình ảnh của mình và một Thủ tướng không giỏi PR đánh bóng hình ảnh của mình thì người dân thích loại thủ tướng nào?
See Translation

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *