Làm chính trị hay không là do quyết định của từng người

Làm chính trị hay không là do quyết định của từng người. Đây là quyền chứ không phải là nghĩa vụ. Còn bàn luận, cho ý kiến về những vấn đề chính trị như: thể chế, đảng phái, chính sách, pháp luật, hội, quyền con người…là trách nhiệm của mọi công dân để góp phần hoàn thiện nó. Do đó, nếu nói Luật sư không làm chính trị thì có thể chấp nhận được nhưng nếu nói luật sư không bàn luận chính trị là sống vô trách nhiệm. Hơn ai hết, luật sư tiếp xúc hằng ngày với các bất cập của các quy định pháp luật, cơ quan nhà nước, hệ thống chính trị và ý thức rất rõ về nó. Do đó, ngoài giới luật sư thì ai sẽ là người phù hợp nhất trong việc lên tiếng về chính trị?
See Translation

3 thoughts on “Làm chính trị hay không là do quyết định của từng người

  1. Vì sao lại CÓ THỂ CHẤP NHẬN LS ko làm chính trị? Bạn có biết lịch sử thế giới bao năm qua, giới luật sư là lãnh đạo nhiều nước? Thành phần hiểu biết pháp luật, vận dụng pháp luật một cách nhuần nhuyễn vào cuộc sống há chẳng phải là là thành phần ưu tú lãnh đạo của các nước, mà trong đó, có LS?

    1. Làm chính trị và can dự vào chính trị là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Làm chính trị là một nghề nên mọi người có quyền lựa chọn có theo nghề chính trị hay không nhưng can dự vào chính trị là nghĩa vụ của mọi công dân.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *