Lợn Thanh Hóa mất đoàn kết

Lợn Thanh Hóa mất đoàn kết
Từ hồi thế kỷ trước ở miền bắc hay có triển lãm thành tựu kinh tế HTX nông nghiệp và Thanh Hóa càng không thể ngoại lệ. Có lần đại biểu các địa phương tới thăm gian chuồng triển lãm lợn HTX , ai cũng khen lợn TH to béo tốt chỉ có điều mất đoàn kết hay cắn nhau
Chả là BTC triển làm đi khắp vùng nhà nào có lợn to là mượn về thả chuồng triển làm lợn HTX. Mà giống lợn khác chuồng thả chung lạ hơi là cắn nhau chứ đâu phải chỉ lợn HTX Thanh hóa mí mất đoàn kết
HY vọng cá Formosa ko mất đoàn kết cắn nhau?
TT chứng kiến cá có thể sống được trong môi trường nước hồ chỉ thị sinh học tại Formosa.
See Translation

7 thoughts on “Lợn Thanh Hóa mất đoàn kết

  1. Tôi có nghe nói hồ này có camera giám sát và truyền dữ liệu về trung tâm theo dõi, kiểm soát môi trường của cơ quan chức năng.

    1. Tất cả xử lí nước thải của formosa đều truyền qua máy quan trắc, không nững truyền cho cơ quan chức năng mà còn ở ngoài cho dân kiểm tra

  2. Vụ đó sao chị? Theo em là chắc sẽ xử một đám, cả quan lẫn dân. Mà quan thì đã khởi tố rồi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *