phôi nấm nở muộn của em sau 10 ngày cũng ra rồi

phôi nấm nở muộn của em sau 10 ngày cũng ra rồi, 2 ngày nữa là phôi kia của em mọc lần 3.
các chị sau khi thu hoạch xong, có thể rạch bịch thêm những chỗ khác, để nấm mọc nhé. nhưng nhớ là đừng tưới nước vào chỗ rạch nó sẽ bị vàng như vậy nấm k lên được.
khi nấm nhú lên nhớ đừng tưới vào chân nấm hay chỗ rạch, chỉ tưới khéo để đầu nấm ướt thôi, còn xunh quanh chân nấm hay chỗ rạch k dc bị ướt,
em đã làm thế và nấm lần này của e k bị chết khi mọc mầm nhỏ.
See Translation

24 thoughts on “phôi nấm nở muộn của em sau 10 ngày cũng ra rồi

  1. M se có hướng dẫn cho bạn, b có thể nt hỏi mình, mình cũng đang trồng và đang học kinh nghiệm mà

  2. Ok, b cứ nhờ chị ấy đi, mình sẽ gửi chị ấy cho, hoặc chiều tối bạn ra cổng trường lấy cũng dc mà

    1. Nhơ đừng tưới nước vào chỗ chân nấm kẻo sẽ bị vàng và chết. Tưới đúng nguyên mầm nấm thôi, l

    1. K ngủ trưa ah? Chỉ tưới đúng vào cái nấm thôi, đừng tưới ra cunh quanh kéo nó lâu mọc mầm mới

  3. Thế là ok rồi, hái đi vì già quá rồi, nếu mà ngửi thấy mùi nấm là nó đã già rồi đấy

  4. K sao het, chỉ là bỏ phí mất cơ hội để nấm ra cho đó thôi, quên k dặn m, cứ kệ nó

Comments are closed.