✅Tuy ông Thần Tài kg fai là Nhân vật có mặt trong Phật giáo

✅Tuy ông Thần Tài kg fai là Nhân vật có mặt trong Phật giáo, nhưng Đức hạnh của ông tương ứng với lời dạy của Đức Phật,đó là hạnh #bốthí mà chúng ta nên học hỏi.Hầu hết mục đích thờ cúng ông Thần Tài là ngta muốn cầu #tàilộc bằng cách cúng kiến ông trái cây,thức ăn,đó là quan điểm dân gian và nếu so sánh với quan điểm của Phật giáo là kg #phùhợp ,vì nó trái luật #nhânquả mà Đức Phật đã dạy.
✅Đạo Phật kg dạy chúng ta cầu giàu sang bằng cách cung phụng vị Thần linh nào đó mà Đức Phật đề cao hạnh #bốthí giúp người sẽ được #tàilộc tương ứng.Cho nên #bốthí và #cúngdường là nhân lành để kết hoa trái ngọt phước báo #giàusang #phúquí trong hiện tại và mai sau.
See Translation