22/08/2017

22/08/2017 – “Trong thỉnh nguyện thư, nhóm lãnh đạo trên nói rằng sự phát triển của công nghệ này sẽ mở ra một “cuộc cách mạng thứ ba trong chiến tranh,” có thể sánh bằng việc phát minh ra thuốc súng và vũ khí hạt nhân.
“Sau khi phát triển, [vũ khí tự hành] sẽ cho phép các xung đột vũ trang được diễn ra ở quy mô lớn hơn bao giờ hết, và ở thời điểm nhanh hơn con người có thể hiểu được,” trích nội dung bức thư.
“Những thứ vũ khí này có thể là vũ khí của khủng bố, loại vũ khí mà những kẻ bạo chúa và khủng bố sử dụng để chống lại những người dân vô tội, và những vũ khí này có thể bị tin tặc tấn công để biến chúng hành xử theo những cách không mong muốn.” “

Comments are closed.