90 triệu anh chị em hớn ha hớn hở thoắt cái chuyển sự căm phẫn từ thuốc dỏm qua phát ngôn về bô le zô của Tùng Dương & giáo sư nhạc vàng Ngọc Sơn cái rụp

90 triệu anh chị em hớn ha hớn hở thoắt cái chuyển sự căm phẫn từ thuốc dỏm qua phát ngôn về bô le zô của Tùng Dương & giáo sư nhạc vàng Ngọc Sơn cái rụp! Cũng bởi! Do Dương & các anh chị em cười Ngọc Sơn chưa nghe nhạc vàng trên Audio Research/Sonus Faber mà ra cơ sự vầy

Comments are closed.