90 triệu anh chị em hớn ha hớn hở thoắt cái chuyển sự căm phẫn từ thuốc dỏm qua phát ngôn về bô le zô của Tùng Dương & giáo sư nhạc vàng Ngọc Sơn cái rụp

90 triệu anh chị em hớn ha hớn hở thoắt cái chuyển sự căm phẫn từ thuốc dỏm qua phát ngôn về bô le zô của Tùng Dương & giáo sư nhạc vàng Ngọc Sơn cái rụp! Cũng bởi! Do Dương & các anh chị em cười Ngọc Sơn chưa nghe nhạc vàng trên Audio Research/Sonus Faber mà ra cơ sự vầy

24 thoughts on “90 triệu anh chị em hớn ha hớn hở thoắt cái chuyển sự căm phẫn từ thuốc dỏm qua phát ngôn về bô le zô của Tùng Dương & giáo sư nhạc vàng Ngọc Sơn cái rụp

  1. Huy Anh thôi -:) E lấy cái bộ Nghe nhạc đó thôi -:) Đầu a lấy về cúng cô hồn ah -:)

  2. Huy Anh thì lấy bộ giàn máy nghe nhạc thôi -:) Minh đổi rượu còn dề -:₫

  3. Thật ra thì lý do là ở chỗ Ngọc Sơn, Tùng Dương, hay các thím khác không chịu dành nhiều thời gian nghe với Audio Research để nâng cấp khả năng cảm âm, cảm nhạc mới ra sự tình như thế

  4. Sướng vậy! Trãi nghiệm nhiều, mình cũng đang loay hoay kiếm con pre cho vừa tai đây

Comments are closed.