Ai cũng vậy thôi

Ai cũng vậy thôi, tất cả hành xử theo lối cai trị, có chăng vài kẻ muốn làm người hùng và hơi sến sẩm. Cơ cấu này không thể có người tài và dũng cảm.
Sao phải tốn hơi bàn tán khi tất cả bọn họ đều không do dân bầu. Đợi người này, ghét người kia hóa ra bạn chấp nhận?

Comments are closed.