Bản lĩnh và bảo thủ

Bản lĩnh và bảo thủ
Cậu ấy trẻ và đầy hoài bão. Học xong khởi nghiệp luôn. Thành lập agency tư vấn về digital. Mình bảo nghề này nó khác. Nên đi làm thuê tích lũy kinh nghiệm vốn sống thực tế đi đã. Tư vấn chỉ bán giải pháp, không có sản phẩm hữu hình. Giải pháp đến từ cả trí thức và kinh nghiệm. Hai thứ này không thể dục tốc bất đạt. Cậu không nghe. Tuổi trẻ ý chí ngùn ngụt mà.
1 năm cậu ấy miệt mài theo đuổi nghề. Làm gì có khách hàng. Có thì cũng lèo tèo một vài dự án nhỏ xíu. Cậu không nản chí. Sau 2 năm gặp lại vẫn vậy. Cậu cho đó là bản lĩnh. Bản lĩnh theo đuổi đến cùng mục tiêu.
Mình thì cho đó là bảo thủ và ảo tưởng. Bản lĩnh không có nghĩa là cuốc đất phải đá vẫn mắm môi cuốc tiếp, cuốc mãi. Lao động thông minh khác với lao động hùng hục không có kết quả.
Con người ta hơn nhau ở ý chí và sự kiên nhẫn. Nhưng ý chí cần được soi sáng bằng sự hiểu biết.
Stay hungry stay foolish của Steve Jobs là tinh thần tuyệt vời. Nhưng trước khi theo đuổi tinh thần này bạn trẻ nên tự hỏi chúng ta có gì nắm trong tay có thể khao khát và dại khờ đã. Cứ dại khờ mãi sao được.
Bản lĩnh là đủ dũng cảm đối mặt và thừa nhận sai lầm. Không phải cố chấp với sai lầm.
Bản lĩnh khác với bảo thủ. Rất khác!

9 thoughts on “Bản lĩnh và bảo thủ

  1. Bài hay quá anh ạ, em thì thấy đói khát và dại khờ với những ngành mới, những mảng mới mình đi tiên phong, chưa ai làm sẽ ổn hơn. Còn với những ngành có sẵn và cần nhiều trí tuệ, kinh nghiệm và vốn thì đói khát và dại khờ sẽ dẫn đến đói khát thật sự ạ, quá ít người chứng minh được thành công.

  2. Ý anh là nếu chỉ theo đuổi đam mê em ạ, cần thêm nhiều yếu tố ngoài đam mê để đạt được thành công mà em

    1. “Con người ta hơn nhau ở ý chí và sự kiên nhẫn. Nhưng ý chí cần được soi sáng bằng sự hiểu biết.”

Comments are closed.