CA RAO…CẠO

CA RAO…CẠO!
Đĩ ngõ.
Hôm nay ngồi nghĩ ca dao
Nhớ bà nghị sĩ tào lao Bắc Càn( Cạn)
Trẻ mà lú ruột lú gan
Mở mồm đề nghị dã man thế này
“Tố cáo thân chủ
Luật sư bào chữa
Phải biết ra tay!”
Ôi con mẹ đốp thế này quá ( ngu) ghê
Mụ áo vàng khác nhăm nhe
Ai nói xấu lãnh đạo thì đè thịt luôn
Mụ coi đất nước
Bé tựa cái chuôm
Dân là con tép con tôm không bằng!
Không biết do dốt
Hay quen bưng bô
Mà trong ý tứ lượn lờ nịnh hôi
Thân lươn thì lấm đầu rồi
Chỗ nào cũng lách cũng chui , cũng luồn
Cho nên hai mụ sồn sồn
Mới ăn mới nói như …ồn bị ve
Chán cho thứ nghị
Chỉ biết o e
Dọa dân thì giỏi, nói tre thành vầu
Có người ghét quá
Bảo rằng làm việc như cu
Cũng không oan uổng, bói bù không xong!
Ca dao mới viết vài dòng
Đọc chơi trong lúc ngồi không uống trà!
26/5/2017

10 thoughts on “CA RAO…CẠO

  1. Cái mặt thì nặng như chì/
    cái đầu chắc cũng ù ì đội bô/
    Nói năng nửa bắp nửa ngô/
    Uỷ viên luật pháp phát rồ rồi chăng?

    1. Trình độ hiểu biết về luật kém, yếu là nàng muốn sáng tạo mới, sáng kiến hay dâng lên cái đảng nát bét nguy đến nơi, các lãnh đạo bẩn cả dàn, hòn kiếm tí lợi. đéo ai chả hiểu thế. Điên car người!

  2. Quan nhất thời mà cũng sinh ra từ dân đi xa một tý quên cả lối về.. em bí từ.. muốn nói cho đúng mà cạn lời anh ạ.

Comments are closed.