Các đồng nghiệp báo chí nếu thấy vẫn cần thì tôi đồng ý đăng NGUYÊN VĂN stt của tôi

Các đồng nghiệp báo chí nếu thấy vẫn cần thì tôi đồng ý đăng NGUYÊN VĂN stt của tôi, không thêm bớt gì nếu thấy giúp ích cho cộng đồng. Xin lỗi vì tôi đã cáu gắt với bạn nào đó, thông cảm cho tâm trạng tôi mấy ngày qua, ko có lòng dạ nào cho phỏng vấn hay đăng bài gì cả.