Chúc các thiên thần luôn hạnh phúc vui cười

Chúc các thiên thần luôn hạnh phúc vui cười, chúc các bố mẹ luôn có nhiều năng lượng để đồng hành chắp cánh cho giấc mơ của các con!
Làm bố mẹ, nhất là thời khó sống khó thở này, ‘every day is a winding road!’, thật lắm gian nan nhưng vẫn phải nỗ lực coi đấy bằng vung.
Bài hát này thật hay, share lại để các bố mẹ thong dong đồng hành cùng con với niềm tin, ắt hẳn ngày nào đó không xa, con sẽ lớn lên với sự vững chãi tin vào giá trị bản thân:
What do you do with the mad that you feel
When you feel so mad you could bite?
When the whole wide world seems oh, so wrong…
And nothing you do seems very right?
What do you do? Do you punch a bag?
Do you pound some clay or some dough?
Do you round up friends for a game of tag?
Or see how fast you go?
It’s great to be able to stop
When you’ve planned a thing that’s wrong,
And be able to do something else instead
And think this song:
I can stop when I want to
Can stop when I wish
I can stop, stop, stop any time.
And what a good feeling to feel like this
And know that the feeling is really mine.
Know that there’s something deep inside
That helps us become what we can.
For a girl can be someday a woman
And a boy can be someday a man.
Kết thúc một ngày bằng lời động viên khích lệ này, mình mà luôn được nghe hồi bé, chắc giờ đã ở trên ngọn sào nào rồi ý chứ
‘ you’ve made this day a special day, by just your being you. There’s no person in the whole world like you, and i like you, just the way you are’