Chúc mừng CA Ba Bể

Chúc mừng CA Ba Bể!
Giai đoạn này bắt pháo là chuẩn nhất!
Từng buôn pháo. Mình bật mí thế này. giai đoạn này mua hàng về ủ. Giá chỉ tầm 10nghìn/qua!
Ủ đến giáp tết Nguyên đán giá đẩy lên 100.000 /quả cũng không có mà mua.
Đấy là bán buôn. Còn bán lẻ có khi bắt được gà 150k một quả!
Với lại nhiều anh em các báo chắc vội quá đâm đăng thiếu trọng lượng. Sai khai niệm (phái hoa – pháo nổ)!
Chứ pháo hoa hay pháo nổ cứ theo trọng lượng tính ra mà quy án. Như nhau hết!