Chuyện xưa và chuyện nay

Chuyện xưa và chuyện nay.
Ngày xưa có một anh nông dân ở cạnh nhà một thằng nhà giàu, tham lam, ngang ngược và đốn mạt. Thằng nhà giàu này rắp tâm muốn ăn cướp tài sản của người nông dân. Một hôm, hắn sai người gọi người nông dân này đến nhà. Hắn tiếp đãi người nông dân này một cách chu đáo và mở tiệc rượu để đãi người nông dân. Người nông dân này mèm môi uống say khướt. Nửa đêm, hắn sai người khiêng người nông dân này vào buồng vợ bé của hắn và vu cáo người nông dân dở trò đồi bại với vợ hắn. Tình ngay lý gian, người nông dân không biết dùng lời lẽ như thế nào để mà biện minh. Hắn đã nhỏ to thiệt hơn với người nông dân hiền lành chất phác này. Kết quả là nhà cửa ruộng vườn của người nông dân này về tay của thằng nhà giàu đốn mạt.
Chuyện ngày nay thì lại khác hẳn vì không có ngươừi nông dân hiền lành chất phác. Có hai thằng là hàng xóm với nhau, một thằng mạnh và một thằng yếu. Hai thằng này kết tình môi hở răng lạnh thề trọn đời sống chết có nhau. Một ngày xấu trời, răng buồn buồn há ra cắn dập môi máu chảy tùm lum. Thằng bị cắn sợ quá mới kết tình bạn bốn tốt mười sáu chữ vàng. Bạn tốt bạn vàng cái mả mẹ của chúng nó. Thằng mạnh được cơ cứ lấn dần thằng yếu và chẳng mấy chốc hắn đã trở nên nhu nhược ngu đần. Hắn đem cái giàn khoan HD981 to tổ bố vào hải phận thằng kia khoan thăm dò dầu khí. Thằng kia cũng u a ú ớ la làng nhưng mà la …chẳng có tiếng. Ít bữa sau hắn rút giàn khoan về. Thằng kia mới cho một thằng tên là Lê Hồng Anh qua đàm phán và hai bên đồng ý nối lại quan hệ cũ. Thiệt là một thằng…ngu không có óc.
Không thể nào mà không chưởi thề. ĐM thằng lưu manh và thằng ngu.
Phi Vũ.