Có phải ai muốn vào được vào ngôi trường như Nhạc viện là có thể vào được đâu

Có phải ai muốn vào được vào ngôi trường như Nhạc viện là có thể vào được đâu.Xã hội bây giờ muốn thi đỗ là phải có tiền và phải quen biết một số ôg to ,chức cao trong trường để nhờ vả,xin xỏ.Mình rất thích âm nhạc,thực tình khi mình đọc thì mình rất thích những người có chí tiến thủ như cậu này.Đã yêu thích ,đam mê là không thể từ bỏ.Mặc dầu có thi trượt vạn lần đi nữa thì đó cũng là thử sức trải nghiệm của riêng mình.Mỗi người có một đam mê riêng mà.Mình đam mê muốn làm ca sĩ,quyết định thử sức bằng cách thi mấy chương trình ca nhạc mà có đoạt giải gì đâu.Nhưng ,cũng chúc cậu Nguyễn Duy Trung gặp vận may trong kỳ thi lần thứ 5 này.
See Translation