Cuộc sống mà giúp được ai cái gì thì giúp nhưng đừng bao giờ chờ đợi sự biết ơn của đối phương hoặc bắt họ phải mang ơn mình

Cuộc sống mà giúp được ai cái gì thì giúp nhưng đừng bao giờ chờ đợi sự biết ơn của đối phương hoặc bắt họ phải mang ơn mình. Nhất là kiểu đi kể ơn 🙂 mình sợ kiểu đó vô cùng !!! Lúc đầu thấy cảm thông nhưng càng về sau càng thấy khinh hơn! Không lẽ giờ nói thẳng luôn là bộ có ý đồ gì hay sao mà giúp rồi giờ đi kể ơn. Bạn có lòng tốt thì ko được họ trả ơn thì cũng có người khác giúp lại bạn! Đời có vay có trả. Hãy tin điều đó đi !
Ps: như tui nè tui chỉ giúp bằng TÌNH là tui biếu thoải mái ” Tình cho ko biếu thêm ” mà ko ai thèm nhận nên tui buồn kkkk

Comments are closed.