đây là tôi

đây là tôi, 2012.
các buổi hội thảo tôi được mời, chả giống gì với các chương trình của tôi bây giờ, các chuyên đề của tôi cũng hoàn toàn khác…
vào những năm trông nghiêm trọng thế này tôi đã biết, một ngày kia tôi sẽ làm gì đấy vui nhộn giàu màu sắc. dù tôi chả hình dung ra đấy là gì:-)
chỉ biết, tôi thích thật gần con người….

Comments are closed.