Đêm nay sẻ rất dài

Đêm nay sẻ rất dài , chưa bao giờ sợ đêm dài như hôm nay . Ngoại ơi con đã mất gần hết rồi , con không muốn mất Ngoại đâu , Ngoại đừng có chuyện gì nha Ngoại… Cảm giác chỉ ngồi đó chờ đợi và chẳn thể làm được gì thật là khốn nạn