Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh

Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh – Hà Đông được thiết kế và thi công theo quy chuẩn của Trung Quốc, khoảng cách giữa mép ngoài ke ga với phía ngoài toa xe là từ 80-100mm, đối với đoạn đường cong không được lớn hơn 180mm
“Do đoàn tàu chưa đóng điện để căn chỉnh lại hệ thống thủy lực giảm xóc, dẫn đến có hiện tượng bị nghiêng ra phía ngoài ga nên nhìn thấy khe hở rộng hơn so với yêu cầu. Sau khi đoàn tàu được đóng điện, chúng tôi sẽ căn chỉnh đảm bảo đúng quy chuẩn thiết kế”, ông Phương nói.