Được khách buôn đặt chuyển 10 ngàn thỏi son về cho thị trường Hà Lội

Được khách buôn đặt chuyển 10 ngàn thỏi son về cho thị trường Hà Lội. Son Mat mà Vi đang bán tầm 10 ngày nữa sẽ hot hòn họt ngang ngửa 3ce ngày xưa.
E nhập cho thiên hạ thế nhưng chỉ mong mọi người mua của vợ em thôi. Bởi cứ ko bán đc hàng là nó lại nhắn cho em lải nhải đổ cho “tại vía anh lấy hàng nên tôi mới ế”. Còn cái gì nó bán đc thì nó lại vênh mặt bảo đấy là nhờ vía nó. Đm tôi xợ
See Translation