E loc friend nhé

E loc friend nhé
K tương tác với e e lọc è
Hãy like và cm đi nào
— ai k muốn làm ban zới e nói lun e lock 1 thể ạ
….
….
Chứ hận quá mà pót hinh có 2-3 like ờ
—-
Hận tiếp thằng chụp hình giờ vẫn chưa có ảnh, phải lây ảnh gốc đăng

Comments are closed.