E loc friend nhé

E loc friend nhé
K tương tác với e e lọc è
Hãy like và cm đi nào
— ai k muốn làm ban zới e nói lun e lock 1 thể ạ
….
….
Chứ hận quá mà pót hinh có 2-3 like ờ
—-
Hận tiếp thằng chụp hình giờ vẫn chưa có ảnh, phải lây ảnh gốc đăng

55 thoughts on “E loc friend nhé

  1. K biết là j….a thường xuyên like e…mà có thấy e like lại đâu…vậy nên e trách ngta k tương tác thì e nên tương tác trước đi nak…a góp chút ý vậy thôi

Comments are closed.