Full việc để làm

Full việc để làm
Cả ekip ra chỉ thị dừng nhận việc vì không thể làm được nữa

Biết đủ sẽ tốt hơn.
Con xin tri ân các Thầy ah. Nhờ có các lời dậy bảo của quý Thầy mà con và toàn bộ ekip trưởng thành hơn ah.
Con chưa bao giờ nghĩ sẽ bị full việc như bây giờ ah
Đúng là Đủ Phước duyên thì chuyện tốt đẹp sẽ đến
Lần đầu tiên trong đời phải từ chối khách hàng vì bên em hiện tại quá tải về việc cung ứng dịch vụ ah. Và khách hàng luôn muốn chỉ mặt đặt tên bên em làm anh mới yên tâm .
Tam bảo gia hộ ‍♀️‍♀️‍♀️