” Giáo dục” có nghĩa là “làm cho bộc lộ ra”

” Giáo dục” có nghĩa là “làm cho bộc lộ ra”.
Gd truyền thống (c1-> c2-> c3-> trung cao đại học và trên đh) được thiết kế để làm bộc lộ con người “thường thường bậc trung”: người mà lúc nào cũng cảm thấy ko an toàn, cần 1 cviec, lương tháng ổn định, sống trong nỗi sợ hãi phạm lỗi và lo lắng về bạn mình sẽ nghĩ gì nếu mình làm khác họ….
( Rober T. Kiosaki & Sharon L. Lechtet)
Bài học rút ra là: muốn mình ko trong top “thường thường bậc trung” đó thì hãy ko chỉ nên học tập ở các nhà trường.