Giờ mèng tự làm công nhân nuôi

Giờ mèng tự làm công nhân nuôi, tôm ương trong clip được 2 tuần tuổi. Ao 6000m2 thì lớn quá, tốn sức chăm sóc tôm giai đoạn nhỏ,diệt cá nhỏ bằng bột cây bã trà thì phí tiền ko cần thiết. Vì vậy nông dân mèng quyết định ương tôm trong vèo lưới, đặt trực tiếp ngay trong ao nuôi với mật độ 1000 con/1m3 nước trên đáy đất. Đến ngày 15 ngày tuổi buộc phải thả bung chúng ra ngoài,vì chúng cắn& thịt nhau như điên. Cần phải cho ăn tay thêm 10 hôm nữa để chúng đủ cứng cáp tự tìm tới khu vực được cho ăn máy, thế là lại nhàn…

Comments are closed.