Hài kịch “Cơn ghen của Lọ lem” của đại kịch gia Molier được bố cháu dựng theo phong cách Commedia Dell’arte

Hài kịch “Cơn ghen của Lọ lem” của đại kịch gia Molier được bố cháu dựng theo phong cách Commedia Dell’arte – một loại hình sân khấu đường phố của đất nước Italya xinh đẹp và full văn minh, cái nôi văn hoá của nhân loại.
Nếu ai đã xem hài kịch “Quẫn” (của bác Lộng Chương) thì hehe bố cháu vẫn trung thành với trường phái sân khấu của mình: Dựng kịch theo phương pháp ước lệ! (cụ Maierkholl gọi là “hiện thực ước lệ”) – KỊCH ĐƯƠNG ĐẠI các cụ á 😛
Viva “Quẫn”
Viva “Cơn ghen của Lọ lem”
áháhá 😀
ps: thank you thầy Hao Hoang Song đã chụp bộ ảnh đẹp “Cơn ghen của Lọ lem” <3

Comments are closed.