Kinh Cầu số 5: Cầu cho những người mắc tội trọng

Kinh Cầu số 5: Cầu cho những người mắc tội trọng
Lạy Chúa Giêsu, xin cứu hết thảy mọi tội nhân khỏi lửa Hỏa Ngục.
Xin tha thứ cho những linh hồn đen tối.
Xin giúp họ nhận ra Chúa.
Xin nhấc họ ra khỏi bóng tối.
Xin mở đôi mắt họ.
Xin cởi mở tâm hồn họ.
Xin tỏ cho họ Sự Thật.
Xin cứu rỗi họ.
Xin giúp họ lắng nghe.
Xin giải thoát họ khỏi tính kiêu căng, ham muốn và ghen tị.
Xin bảo vệ họ khỏi sự dữ.
Xin lắng nghe lời nài xin giúp đỡ của họ.
Xin giữ gìn họ.
Xin lôi kéo họ về phía Chúa.
Xin cứu họ khỏi sự lừa dối của Satan. Amen