LA BÀN CUỘC SỐNG: LƯƠNG THIỆN

LA BÀN CUỘC SỐNG: LƯƠNG THIỆN
Tất cả những điều bạn làm cho người khác, cũng chính là làm cho bạn, đây luôn là những lời dạy vĩ đại nhất. Cho dù bạn làm việc gì cho người khác, thì người nhận được không phải là họ mà chính là bản thân bạn.
“Trong sa mạc, sự thiện lương chính là con đường lưu lại phía sau, khiến chúng tôi có thể tìm được đường quay trở về. Trong đường đời, sự thiện lương cũng như chiếc kim chỉ nam dẫn đường cho tâm hồn khiến chúng ta mãi mãi không bị mất đi phương hướng“.
Mỗi khi đứng trước việc ra quyết định: Xác định xem quyết định nào có lợi cho mọi người, quyết định nào làm cuộc sống tốt đẹp hơn!