Làm không hết việc

Làm không hết việc
Tôi tạo cho Cục của nhà ông Chương làm 100 năm chưa hết việc và tuyển lấy cỡ một vạn công, viên chức còn chưa đủ để làm hết công việc này.
Trước hết tôi nói nhỏ với ông Chương quả này bẫm đấy. Cứ căn theo giá cả tuyển công, viên chức từ 100 đến 500 triệu, ông vớ bẫm từ 1 vạn trăm triệu đến 1 vạn 500 triệu. Còn công việc ấy là:
– Ông ta đến các đàì phát thanh truyền hình quốc gia, rồi 63 đài tỉnh, có lẽ có độ dăm vạn bài hát, phân công bố con ra mà nghe, mỗi bài độ 3 phút, như vậy hết 15 vạn phút, nghe xong rồi cấp phép nhá.
Tôi tính nghe, xem hết 15 vạn phút nhạc này, thì đến đời chắt chút nhà ông cũng chưa xong và trong thời gian đó họ lại sáng tác tiếp.
Ấy là chưa kể cả ngàn, vạn nhạc sỹ chuyên và không chuyên ở các tỉnh huyện sáng tác nữa,rồi kho nhạc cổ, như bèo rạt mấy trôi, tình bằng có cái trống cơm,… thì cam đoan đến 80 đời nhà ông Chương cũng chả cấp hết phép được đâu!

Comments are closed.