Lợn Thanh Hóa mất đoàn kết

Lợn Thanh Hóa mất đoàn kết
Từ hồi thế kỷ trước ở miền bắc hay có triển lãm thành tựu kinh tế HTX nông nghiệp và Thanh Hóa càng không thể ngoại lệ. Có lần đại biểu các địa phương tới thăm gian chuồng triển lãm lợn HTX , ai cũng khen lợn TH to béo tốt chỉ có điều mất đoàn kết hay cắn nhau
Chả là BTC triển làm đi khắp vùng nhà nào có lợn to là mượn về thả chuồng triển làm lợn HTX. Mà giống lợn khác chuồng thả chung lạ hơi là cắn nhau chứ đâu phải chỉ lợn HTX Thanh hóa mí mất đoàn kết
HY vọng cá Formosa ko mất đoàn kết cắn nhau?
TT chứng kiến cá có thể sống được trong môi trường nước hồ chỉ thị sinh học tại Formosa.
See Translation

Comments are closed.