Lực hấp dẫn là có thật

Lực hấp dẫn là có thật
Khi có chung hệ giá trị về cuộc sống và công việc.
Lực hấp dẫn khiến khoảng cách địa lý gần lại, mới gặp nhau cứ ngỡ tri kỷ lâu rồi.
Và là nguồn động lực khẳng định thêm sự đúng đắn của triết lý đã chọn: bất cầu bất cưỡng.
Hẹn gặp lại ở dãy Aples lần nữa
Cảm ơn chữ duyên nhiều lắm

Comments are closed.