Lý do e nhập hàng sẵn :

Lý do e nhập hàng sẵn :
✌ nhìn vào đống hàng, động lực để post bài cả ngày không biết ngán
Tiền vốn mình bỏ ra thì mình phải cố gắng lấy lại vốn chứ
✌ có hàng sẵn mình dùng, mình cảm nhận được tác dụng của sản phẩm, ng ta nhìn vào đó mà tin tưởng
✌ có khách là mình giao liền, tiền nóng vẫn sướng hơn là hoa hồng từng sản phẩm nè
ĐIỀU DUY NHẤT : muốn kinh doanh phải bỏ vốn, nhập hàng bởi: chỉ có tiền mới đẻ ra tiền mà thôi
Muốn làm giàu mà ko dám bỏ vốn thì quên ngay cái chuyện làm giàu đi

Comments are closed.