MA

MA ….
Bố ơi sao cứ làm xa
Nhà mình hay có con ma nó vào
Con ma này rất to cao
Đòi ăn thị mẹ hay sao bố à!
Mẹ sợ nên chẳng dám la
Bảo con nhắm mắt không là nó ăn
Rồi mẹ lấy vội cái chăn
Bảo con chùm kín đừng lăn lại gần
Con sợ ma gặm cái chân
Như là gặm mẹ mấy lần rồi cơ
Con ma nó chẳng biết rơ
Cắn vào môi mẹ tay sờ lung tung
Con thấy mẹ rất là anh hùng
Cũng cắn lại nó rất là thiết tha
Từ nay bố hãy ở nhà
Không thì con sợ con ma sẽ vào

Comments are closed.