Mẹ cháu khoe Kết quả học tập của con gái kết thúc lớp 4 đây ạ

Mẹ cháu khoe Kết quả học tập của con gái kết thúc lớp 4 đây ạ
Ket qua thi HK2 cua con: Toan: 9; Tieng Viet: 9; Khoa: 10; Su – Dia: 9; Ngoai ngu: 10; Tin Hoc: 9.
Cả ngày có mệt có đau đầu nhìn kết quả thi của con là mẹ hạnh phúc lắm! Mẹ cảm ơn Bà Nội và Ông Ngoại Hung Nguyen Ngoc đã luôn hỗ trợ mẹ yên tâm công tác.
Love my Family!!!

Comments are closed.