Mẹ ốm trước nó lây mẹ ốm sau

Mẹ ốm trước nó lây mẹ ốm sau, mỗi lần nó thấy mẹ nôn nó cũng ọe theo
Nó bảo để con đưa mẹ đi bệnh viện nhé, giờ em ry lại thành chỗ dựa cho cả mẹ và con rồi
Ôi mẹ cười mà nước mắt mẹ rơi con a
See Translation

33 thoughts on “Mẹ ốm trước nó lây mẹ ốm sau

  1. Nuộc trung cho vong bạc vao ben chong lòng chẳng cho vao cái khan cao khắp người no sẽ den hết bạc

  2. Bố mẹ không chăm sóc cho con dê. Con lại ốm rồi. Khổ thân em

Comments are closed.