Mình bán điện thoại (trên mạng) mà An ninh (anh Du và anh Hợp) có vẻ không tin tưởng lắm

Mình bán điện thoại (trên mạng) mà An ninh (anh Du và anh Hợp) có vẻ không tin tưởng lắm, đến tận nhà uống nước chè hỏi han ..tình hình cày cấy, vịt gà… và hỏi thăm xem sắp tới mình có chương trình gì không?
May có 2 anh nhắc nhở, mình mới nhớ ra mình chưa vẽ được chương trình nào cho sắp tới cả, dạo này lười quá

13 thoughts on “Mình bán điện thoại (trên mạng) mà An ninh (anh Du và anh Hợp) có vẻ không tin tưởng lắm

    1. Dũng mời họ vào nhà và mời nước tử tế vì gần đây và lần này họ cũng ôn hoà, không có động thái gì đặc biệt.
      Dân cùng huyện cả nên mấy anh cũng hiểu chuyện gia đình Dũng.

  1. Sao bác hong keu họ mua đi cho họ yên tam… hihihi bác khỏe chứ

  2. Và thực tiền diễn ra đang chứng minh người đúng kẻ sai và tự diễn biến đến đâu…. qua nhận xét của a Dg

  3. Nể bạn đấy Dũng ạ, chúc bạn sẽ đạt được những thành công trong đấu tranh nhân quyền và đảm bảo được tương lai tốt đẹp cho bản thân.

  4. Uh. Lo có vk đi còn đẻ cho ba mẹ thằng đít tôn, vài năm nữa hết sức đẻ rồi

Comments are closed.