Nằm thì ngoạc mồm ra khóc đòi ti

Nằm thì ngoạc mồm ra khóc đòi ti …
K ti đc thì hét vág cả nhà …
Bế lên thì ko thèm bú …
Vì cái tội m hành mẹ nên mẹ sẽ cho m nếm cái cảm giác gọi là ” rất gần lại rất xa “…
Nhìn thấy đó mà k cách nào chạm vào đc …
Cái này gọi là nhân quả đấy kon ợ …
– Shmily –

Comments are closed.