Nghĩ ngợi khi đi ngang Đồi Cù

Nghĩ ngợi khi đi ngang Đồi Cù
Khi nơi này biến thành sân gôn, bao nhiêu người Đà Lạt tiếc thương, tức giận… vì họ rào kín, không cho ai vào.
Nhìn trung tâm Đà Lạt hôm nay tôi lại nghĩ hăy cám ơn họ, bởi ít nhất nhờ cái sân gôn này mà Đà Lạt vẫn còn giữ được một diện tích lớn, còn gần như nguyên trạng, không thì tụi nó đã xẻo thịt, phân lô bán nền hết rồi.
Đồi Cù còn có thể đòi lại nhưng khu trung tâm Đà Lạt thì xong phim rồi.

Comments are closed.