NGHĨ VỀ

NGHĨ VỀ
MỸ ĐỨC- ĐỒNG TÂM
Mỹ Đức- Đức tin cao đẹp
Đồng Tâm- Tâm sáng một lòng
Tổ tiên lấy Dân làm Gốc
Lẽ đời, Quan có biết không?
Một thời chiến tranh tàn phá
Bao trai tráng đã lên đường
Bao người ra đi mãi mãi
Quê nghèo đâu tiếc máu xương!
Một thời đất thơm cây trái
Lúa xanh mơn mởn ngoài đồng
Dành cho Công trình quân sự
Mấy chục năm trời bỏ không!
Dân lành mất dần ruộng đất
Quan tham béo trục béo tròn
Nhìn ai cũng thành “thù địch”(!)
Cũng thành giun dế, cừu non (?)
Mỹ Đức- Đức thành tuyệt mỹ
Đồng Tâm- Tâm sáng lại đồng
“Đẩy thuyền…”* là Nhân Dân đó
Những loài sâu mọt biết không?
20.4.2017
*Nguyễn Trãi: “Đẩy thuyền là Dân, lật thuyền cũng là Dân”

Comments are closed.