Người lãnh đạo nên là người nhìn xa trông rộng và có tầm nhìn tốt

Người lãnh đạo nên là người nhìn xa trông rộng và có tầm nhìn tốt.
Người lãnh đạo nên có sự gai góc và kiên trì cao hơn, và có thể chịu đựng được những gì mà người khác không thể.
Người lãnh đạo nên có sức chịu đựng và khả năng chấp nhận thất bại cao hơn.
Vì vậy, phẩm chất của một người lãnh đạo tốt nằm ở tầm nhìn, sự ngoan cường và năng lực.
A leader should be a visionary and have more foresight than anyone else.
A leader should have higher grit and tenacity, and be able to endure what the others can’t.
A leader should have higher endurance and ability to accept and embrace failure.
The quality of a good leader therefore is his vision, tenacity, and his capability

Comments are closed.