Những quả mãng cầu thiệt to

Những quả mãng cầu thiệt to, thiệt đẹp, thiệt sạch, thiệt ngọt, thiệt tươi <3 <3 <3. Hai mẹ con ngồi soạn mãng cầu mà nghiềnnnn, ngắm miết hết buồn ngủ luôn à Sáng mai nhà em lại mở bán mãng cầu đẹp tiếp. Mọi người ghé lại lựa sớm nha, hết rồi lại hỏi nữa :v Thiệt tình chứ nhà nghèo lắm, mỗi ngày bưng rổ mãng cầu ra bán đủ tiền mua 1 kg măng cục, 1 kg chôm chôm nhãn, 1 kg chôm chôm thái rồi nghỉ k bán nữa, ai hỏi cũng hết :v Như 1 trò đùa :p :p :p See Translation

Comments are closed.