Nỗi khổ to lớn nhất của cuộc đời mình tới thời điểm hiện tại là trong đầu có quá nhiều ý tưởng

Nỗi khổ to lớn nhất của cuộc đời mình tới thời điểm hiện tại là trong đầu có quá nhiều ý tưởng, quá nhiều kế hoạch nhưng lại không có đủ thời gian để thực hiện.
Nên giờ mình đi ngủ cái đã…
Và mình đã ngựa bà đổi ý, không ngủ nữa mắc dậy chơi xếp hình.