Ooopsss

1  
Ooopsss!
At least, for the whole tireless effort, u finally received encouragements, good assessment and offers on what u did, u devoted and u have been working out.
But what u wanna desire to achieve more is promotion or something imposing on your income ) )
Kidding man, I wanna say the precious thing is what people look at u with the admiring look and respect from both the old and young.
Sounds good, huh?
PS: Waiting a short trip to stay away from Hanoi for a while .
Chúc cả nhà buôn may bán đắc tháng mới. Sáng ra thấy có con số tiền ở tk như vầy thôi :P.

30 thoughts on “Ooopsss

    1. cảm ơn chị, nhưng mà có mỗi nẫy tiền thôi :)) tk họ chắc cả trăm triệu e có 8 triệu kaka

    2. Kệ họ đi, e đã đọc bài gì mà thế này chưa? tiền mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian, tiền mua được thuốc chứ không mua được sức khỏe… Nên người giàu họ cũng hơn mình là mấy đâu, miễn m có sức khỏe là hơn ối người rồi

    1. thế à, tảo thì là có diệp lục rồi mà còn uống thêm nữa à? đã giảm đc tí kg nào chưa?

    2. Khổ nhắm ko muốn ăn mà cứ có khách mang đến. Giảm lại tăng, tăng xong lại giảm

Comments are closed.