Sau gần 20 ngày chả việc gì ra việc gì

Sau gần 20 ngày chả việc gì ra việc gì? Cố xử lý mọi việc một mình cuối cùng chẳng thể chịu đựng .
Đêm . Nt với a . Than thở 1 chút. Sáng nt với a . A nuôi e vài ngày đi. Để e làm những gì mình thích. Nghe nhạc, cf , đọc sách và k bị thế lực tiền bạc làm ảnh hưởng nữa được k ? A nói: uhm ! E nghỉ đi . A nuôi e được! Tin a đi !
Uhm ! Tin a. E nghỉ vài ngày coi có ổn hơn k?
Lần đầu tiên trong đời muốn dựa 1 vai đó vì thấy bất lực

Comments are closed.