Sau lần 1 thất bại vì bánh nhăn như bộ não thì mình đã dày công nghiên cứu và quyết tâm thử làm lần nữa

Sau lần 1 thất bại vì bánh nhăn như bộ não thì mình đã dày công nghiên cứu và quyết tâm thử làm lần nữa
Đừng ai dè bỉu em như lần trước nữa nha =))
Tạo dáng như nữ doanh nhân thành đạt bên cạnh mẻ bánh bao có-vẻ-đỡ-hơn-lần-đầu
See Translation

Comments are closed.