Sevan

Sevan, biển hồ xanh trên độ cao 1900m.
Bờ bên kia là nơi tuổi sinh viên mình từng sáng sáng chạy dọc rừng cây. Khi đó chưa có nhiều các khu nhà.
42 năm trôi qua. Ngồi bên bờ này nhìn sang như thể nhìn về phía bên kia của đời mình. Thấm thía câu đời người như chớp mắt.

Comments are closed.