Sevan

Sevan, biển hồ xanh trên độ cao 1900m.
Bờ bên kia là nơi tuổi sinh viên mình từng sáng sáng chạy dọc rừng cây. Khi đó chưa có nhiều các khu nhà.
42 năm trôi qua. Ngồi bên bờ này nhìn sang như thể nhìn về phía bên kia của đời mình. Thấm thía câu đời người như chớp mắt.

4 thoughts on “Sevan

  1. Sao có vẻ như hồ nhỏ/cạn đi và nước bớt trong,xanh hơn …hả anh Trần Đăng Tuấn? Vẫn còn nhớ Cảm giác nước hồ lạnh tới mức mùa hè mà vẫn ko dám xuống tắm. Tuổi sv của chúng tôi cũng nhiều kỷ niệm nơi đó

Comments are closed.