Tại sao lại đối xử với bé như vậy

Tại sao lại đối xử với bé như vậy , vượt bao nhiêu sóng gió để đến với Phước Lộc Thọ huyền thoại ở phố Bolsa , nở lòng nào sửa đường đóng cửa không cho người ta vô thăm bà con hận quá đi về không ăn đồ Việt Nam nửa

12 thoughts on “Tại sao lại đối xử với bé như vậy

  1. Tội nghiệp bé quá hà , mà bé ăn ở sao để ra nông nỗi zay kkk . Thích Anh Tài trong phim chàng khờ mất vợ lắm xem bao vui

  2. Không sao không riêng gì phức lộc thọ. Gần đó có nhiều đồ ăn việt nam lắm. Sao không hỏi thổ địa đây nè. Cách phước lộc thọ có 3 phút lái xe.

  3. Phước Lộc Thọ hết vui như xưa rồi em ơi!! Giờ chỉ còn bà thầy bói trong Mail

    1. Ha ha e hông thấy bả , chỉ tháy ông vỏ thành tâm đang đi tung tăng trong mall

Comments are closed.