Tại sao lại đối xử với bé như vậy

Tại sao lại đối xử với bé như vậy , vượt bao nhiêu sóng gió để đến với Phước Lộc Thọ huyền thoại ở phố Bolsa , nở lòng nào sửa đường đóng cửa không cho người ta vô thăm bà con hận quá đi về không ăn đồ Việt Nam nửa

Comments are closed.